Realitná kancelária Dream House 

 

 

Cenník

 

Výška sprostredkovateľskej odmeny (provízie) a náhrada nákladov za realitné služby sa stanovujú dohodou medzi realitným poradcom a klientom. Cenník realitných služieb je záväzný v tom prípade, ak obe strany prejavia zámer sa ním riadiť.

 

Pri podpise sprostredkovateľskej zmluvy sa určí provízia, výška ktorej je pre nás záväzná.

Provízia zahŕňa v sebe - pri exkluzivite (výhradnom zastupovaní) -

úpravu nehnuteľnosti pred jej  uvedením na realitný trh (Home Staging),

vyhotovenie kvalitných fotografií, videoobhliadky a účinného marketingového plánu predaja nehnuteľnosti,

spracovanie prezentácie  nehnuteľnosti, inzercia na našej webstránke reality.dreamhouse.sk a  na najväčších realitných portáloch v rámci Slovenska,

zvýraznenie a topovanie inzerátov na najfrekventovanejších realitných portáloch,

preveríme finančnú situáciu záujemcov o  nehnuteľnosť,  obhliadky už absolvuje majiteľ nehnuteľnosti iba s vážnymi záujemcami (pre ktorých  pripravíme prezentačné materiály  nehnuteľnosti),

osobná prezentácia nehnuteľnosti na mieste pri obhliadkach so záujemcami,

zaistenie  zloženia rezervačnej zálohy,

zabezpečenie všetkých podkladov a dokumentov  potrebných k realizácii prevodu,

zabezpečenie listu vlastníctva a snímku z pozemkovej mapy k nehnuteľnosti z Katastra nehnuteľností (na náklady RK),

zabezpečenie vyhotovenia znaleckého posudku nehnuteľnosti, zabezpečenie geometrického plánu pozemku, zabezpečenie vytýčenia hraníc a rozdelenia pozemku,

vyhotovenie kúpnej, nájomnej, darovacej, zámennej zmluvy ( na náklady RK),

úhrada overenia podpisov predávajúcich u notára,

zabezpečenie vyhotovenia energetického certifikátu,

poradenstvo a sprostredkovanie hypotekárneho úveru,

vypracovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností (na náklady RK - aj základný poplatok 66,-  Eur, príp. aj urýchlovací poplatok 200,- Eur),

zabezpečenie celého priebehu transakcie, finančného vyrovnania, odovzdania a prepisu nehnuteľnosti a energií vrátane správcovskej spoločnosti,

zabezpečenie organizácie zloženia kúpnej ceny do notárskej / bankovej úschovy.
 

 

Pri štandardnej sprostredkovateľskej zmluve je z provízie hradené:

vyhotovenie kvalitných fotografií, videoobhliadky a účinného marketingového plánu predaja nehnuteľnosti,

spracovanie prezentácie  nehnuteľnosti, inzercia na našej webstránke reality.dreamhouse.sk a  na najväčších realitných portáloch v rámci Slovenska,

preveríme finančnú situáciu záujemcov o  nehnuteľnosť,  obhliadky už absolvuje majiteľ nehnuteľnosti iba s vážnymi záujemcami (pre ktorých  pripravíme prezentačné materiály  nehnuteľnosti),

osobná prezentácia nehnuteľnosti na mieste pri obhliadkach so záujemcami,

zaistenie  zloženia rezervačnej zálohy,

zabezpečenie všetkých podkladov a dokumentov  potrebných k realizácii prevodu,

zabezpečenie listu vlastníctva a snímku z pozemkovej mapy k nehnuteľnosti z Katastra nehnuteľností (na náklady RK),

vyhotovenie kúpnej, nájomnej, darovacej, zámennej zmluvy ( na náklady RK),

úhrada overenia podpisov predávajúcich u notára,

poradenstvo a sprostredkovanie hypotekárneho úveru,

vypracovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností (na náklady RK - základný poplatok 66,- Eur),

zabezpečenie celého priebehu transakcie, finančného vyrovnania, odovzdania a prepisu nehnuteľnosti a energií vrátane správcovskej spoločnosti,

zabezpečenie organizácie zloženia kúpnej ceny do notárskej / bankovej úschovy.

 

 

Realitná kancelária  Dream House